Date mediu înconjurător

Date privind calitatea aerului, a apei potabile și a altor resurse ale orașului, colectate de la rețelele de utilități sau de la diverși senzori și utilizatori.